TƯƠNG TÁC - SỨC KHỎE - KIẾM TIỀN

Lối sống lành mạnh kết hợp với Web3
Ứng dụng 1Move

1move-google-play-store-android
1move-app-store-apple
1move-huawei-app-gallery
third-party-1move-download2
parallax

1MOVE LÀ ỨNG DỤNG LỐI SỐNG WEB3 MANG YẾU TỐ GAME VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI.

Xác định lại FITNESS bằng công nghệ WEB3:

Xã hội

Sức khỏe

Kiếm tiền

CÙNG 1MOVE RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CÙNG CỘNG ĐỒNG VÀ TẬN DỤNG TỪNG BƯỚC ĐI! MUỐN NHANH HÃY CHẠY MỘT MÌNH, MUỐN NHANH VÀ XA HÃY CHẠY CÙNG NHAU.

Rèn luyện sức khỏe cùng 1MOVE để vừa có sức khỏe, động lực, vừa có tiền!

1000 +
Num of Reg Runner
9000 +
KM Run Distance

50 K+
Calories Burned
1000 +
Discord Members Join Now!
500 +
Twitter Followers Join Now!

Tính bền vững

Mọi tài sản trong ứng dụng đời sống Web3 1Move được sở hữu bởi từng người dùng cá nhân và phần lớn thu nhập trong ứng dụng là do người dùng tạo ra

Chúng tôi đã triển khai một hợp đồng cơ chế tiêu dùng thông minh để tối ưu hóa kinh tế token.

Tăng cường Hồi Phục
Mở khóa Ổ
Nâng cấp Hiện Vật
Thăng cấp cho Giày
Chế tạo Giày
Sửa chữa Giày
CHÚNG TÔI CÓ THỂ

Chụp màn hình ứng dụng di động

1move-google-play-store-android
1move-app-store-apple
1move-huawei-app-gallery
third-party-1move-download2